Friday, December 30, 2016

Breaking News - Terrorisme in Europa, waarschuwingen van Europol en de Amerikanen en het einde van de cheeta

In deze regelmatige "Breaking News" post - met een knipoog naar de waan van de dag van "breaking" nieuwsberichten  - verwijs ik naar artikelen, interviews en andere berichten uit Nederlandse en internationale bronnen, die "breaking news" van context en kleur kunnen voorzien.

In this frequent "Breaking News" section - with a wink and nod to the ever "important" breaking news  - I highlight articles, interviews and other publications from international and Dutch sources, that offer a context to the many breaking news items we all are bombarded with:

Helaas staat "Breaking News" deze week in het teken van terreur en terrorisme in Europa.

Nederland:
Het jaaroverzicht 2016 van Max Pam - De Volkskrant
Een mooi overzicht van 2016 van deze scherpzinnige columnist:"In het jaaroverzicht 2016 zijn mij de volgende zaken opgevallen: Dat popsterren inmiddels 60 jaar en ouder zijn en daarom, net als alle andere mensen, gewoon doodgaan......."

Europa en terrorisme:
Europe may face a grim future with terrorism as a fact of life - Michael Birnbaum/Washington Post
"...Nieuwe ISIS pogingen om terreur te zaaien in Europa veroorzaken grote inspanningen bij de Europese anti-terreur organisaties, en dwingen de burgers en hun politieke leiders om zich neer te leggen bij een nieuw tijdperk, waarbij terreuraanslagen normaal zijn...." Dit zou een zeer slechte ontwikkeling zijn, zo die juist zou zijn (zie ook mijn eerdere blog artikel "Berlijn Kerst Terreur - Oproep to Actie"

45 years of terrorist attacks in Europe, visualized Chris Alcantara/Washington Post
Een interessant en visueel overzicht van terreuraanslagen in Europa.

Juncker: "Hass und Terror haben keine Religion" - Jochen Gaugele/Berliner Morgenpost
Voorzitter van de Europese Commissie, Juncker, geinterviewd in deze Berlijnse krant zegt o.m.: " Tegen de haat van de terroristen moeten wij de gezamenlijke wil en waarde van de Europese bevolking zetten, die vrij, open en vreedzaam met elkaar samenleeft" Klinkt goed, maar wie kan daartegen zijn - behalve terroristen en extremisten -?

Juncker vervolgt: "Europa moet de vluchtelingen die uit oorlogsgebieden komen en terreur ontvluchten, onderdak blijven bieden .......Een ieder die zich achter de retoriek van uitsluiting van vluchtelingen plaatst, steunt de gedachten van de extremisten, die op hun beurt tot een spiraal van haat zal leiden...."

Kunnen we niet even een stap op de plaats maken en de huidige situatie analyseren in plaats van als een kip zonder kop te blijven doorrennen?  Vragen die beantwoord moeten worden, zijn welke vluchtelingen zijn echte oorlogsvluchtelingen? Zijn er onder die echte oorlogsvluchtelingen mogelijke terroristen? Is dat laatste te controleren bij toetreding tot EU grondgebied? Is het de bedoeling dat deze oorlogsvluchtelingen tijdelijk in het Westen verblijven - zoals Angela Merkel ooit heeft gezegd - of worden ze permanente immigranten? In het laatste geval, hoe ziet hun toekomst in Europa eruit op basis van onze ervaringen met eerdere vluchtelingen en immigratie uit het Midden-Oosten?  Hebben die vluchtelingen er zelf baat bij om in Duitsland, Nederland of Zweden te wonen waarbij ze een nieuwe taal moeten leren, zich aan moeten passen aan een volstrekt andere maatschappij en nota bene een baan moeten vinden terwijl de werkvereisten ook voor de lokale bevolking steeds hoger worden? Is het niet beter voor de vluchtelingen en betaalbaarder voor het Westen als....

Friday, December 23, 2016

Berlijn Kerst Terreur - Oproep tot Actie

Terror in Berlin Dec. 2016/ Marian Kamensky
Opnieuw een terroristische aanslag in Europa: nu in de een van de belangrijkste Europese hoofdsteden, Berlijn. Een vrachtwagen ploegde door een kerstmarkt in de Berlijnse wijk Charlottenburg, doodde daarbij twaalf mensen en verwondde 48 anderen. Nee, dit is geen toeval, zoals sommige experts aanvankelijk verklaarden, en eerlijk gezegd is het niet relevant of de dader(s) gek is, een "lone wolf", geradicaliseerd, geïnspireerd door ISIS, of een deel van een terroristische netwerk. Dat is een taak voor de veiligheidsdiensten om uit te zoeken en voor politieke leiders in beleid om te zetten. En nee, dit is niet iets waar wij in Europa aan moeten wennen, zoals sommige anderen lijken te stellen. Ook is het niet relevant dat het rijden in een auto statistisch risicovoller is dan het bezoeken van een kerstmarkt in Duitsland - of waar dan ook in Europa. Tot slot nog is het een oneigenlijk argument om te verklaren dat aangezien we niet iedereen en elke openbare gelegenheid kunnen beschermen, we daarom ook niets kunnen doen.

Dit zijn allemaal drogredeneringen. Wat vaststaat is dat dit een gruwelijke aanval was tegen onschuldige slachtoffers, en zelfs als zo'n aanslag zich niet zou herhalen dan zijn  minstens twaalf mensen omgekomen en hun familie en vrienden zullen hen nooit weer zien. Niet alleen een verlies aan mensenlevens, maar er zijn ook gewonde overlevenden, zoals Iñaki Ellakuria, een 21-jarige Erasmus uitwisselingsstudent van de Baskische stad Bilbao, die werd beschreven in het Engelse dagblad The Guardian:

"... Hij vertelde dat een zwarte vrachtwagen de houten kraampjes van de markt vernielde en "overal dwars doorheen reed. De vrachtwagen reed over mij en mijn beide benen". Hij zei dat de pijn ondragelijk was, het ergste wat hij ooit had meegemaakt. Terwijl hij lag te rillen op de grond, werd hij door andere mensen geholpen. Uiteindelijk bestonden zijn verwondingen uit een gebroken scheenbeen en kuitbeen, een gebroken enkel en een gebroken heup .... "

Naast dit menselijke drama, is er de emotionele schade bij overlevenden en anderen. Dit was een aanslag tijdens de belangrijkste feestdagen van het jaar, wanneer veel christenen het kerstfeest vieren, maar ook veel niet-religieuze vierders de donkere dagen voor kerst met familie en vrienden doorbrengen. Dit was een aanval op de Europese cultuur.

Dit is niet iets waar we aan moeten wennen. Politici en opinieleiders die dat beweren, zijn niet meer geloofwaardig. Het is tijd voor een gezamenlijke inspanning en actie nu, niet volgende maand of volgend jaar. Het is ook tijd om....

Wednesday, December 21, 2016

Berlin Christmas Market Terrorist Attack - A Call for Action Now

Terror in Berlin Dec. 2016/ Marian Kamensky
Another terrorist attack in Europe: now in Berlin.  A truck ploughed through a Christmas market in the Charlottenburg district in Berlin and killed twelve people and injured 48 others. No, it's not an accident, as some pundits initially assumed,  and frankly it's not relevant whether the perpetrator(s) is crazy, a lone wolf, self-radicalized in his basement, inspired by Isis, instructed by Isis or part of a terrorist network. That's for the security agencies to investigate and find out and for the political leaders to act upon. And no, this is not something we in Europe need to get used to, as some others seem to imply. Also it's not relevant that driving a car could be riskier than walking through a Christmas market in Germany - or elsewhere in Europe. Lastly, another false argument explaining or even defending the lack of action against terrorism is that there is nothing we can do to protect everyone in every public space against these kind of attacks. 

These are all false or irrelevant arguments. The bottom line is that this has been another atrocious attack against innocent victims, and even if it never happened again at least twelve people died and their families and friends will never be able to see them again. Besides this human loss of life,  there are the injured survivors, like Iñaki Ellakuria, a 21-year-old Erasmus exchange student from the Basque town of Bilbao, who was written about in The Guardian:

"...he said a black truck had smashed into the market’s wooden booths and “rolled over everything. It rolled over me and both my legs.” He said that the pain was unbearable, the worst he had experienced. Other people helped him as he lay shivering on the ground. The attack left him with a broken tibia and fibula, a broken ankle and a broken hip...."

In addition to these human tragedies, there is the emotional carnage. This was an attack during the Christmas festivities, when many Christians celebrate this most important of religious holidays, but also many non-Christians celebrate being with friends and family during the dark days of winter. This was an attack against European culture.

This is not something we should get used to. Politicians or pundits who claim so, are no longer credible. It's time for......

Tuesday, December 20, 2016

The Electoral College, Alexander Hamilton and the Federalist Papers

Alexander Hamilton in the Uniform of
the New York Artillery by Alonzo Chappel
As many of you are preparing for Christmas and the holidays, political events, just like life, continue. Last Monday, the Electoral College voted to confirm President-Elect Donald Trump to become the 45th U.S. President. This should not have been a surprise as the Electoral College is ruled by mostly formal rules. Still, in recent weeks a forceful debate about the Electoral College was raging in the media, especially due to the fact that Democratic candidate Hillary Clinton won the popular vote in no uncertain numbers.
CNN columnist, Scott Piro, a few days before the Electoral College vote took place, made a case for abolishing the Electoral College in his article, "It's time for the Electoral College to fall on its sword". After stating that "The Electoral College has contradicted the popular vote in two of the last five presidential elections, electing a Republican president in both those splits", Piro says: 
"This archaic safeguard (i.e. the Electoral College) from our Founding Fathers, created to stop an unfit leader from becoming president but having the modern effect of blocking the will of the people, will have proved its harmfulness to everyone. The flipping of the presidency from Trump to Clinton would be collateral damage or a big fat bonus, depending on which side of the aisle you sit."

Let's now go to the background of this socalled "archaic safeguard", to The Federalist Papers, a collection of 85 essays written in 1787 by Alexander Hamilton, James Madison, and John Jay, using the pseudonym Publius, to promote the ratification of the United States Constitution.

Alexander Hamilton
, one of the Founding Fathers, who reportedly wrote the 68th essays of The Federalist Papers, titled "The Mode of Electing the President", said the following:


Friday, December 16, 2016

Breaking News - Ultra Easy Money, Nederlandse democratie in gevaar, Falen buitenlands beleid Obama, Andere kijk op Syrie - 16/12/16

In deze regelmatige "Breaking News" post - met een knipoog naar de waan van de dag van "breaking" nieuwsberichten  - verwijs ik naar artikelen, interviews en andere berichten uit Nederlandse en internationale bronnen, die "breaking news" van context en kleur kunnen voorzien.

In this frequent "Breaking News" section - with a wink and nod to the ever "important" breaking news  - I highlight articles, interviews and other publications from international and Dutch sources, that offer a context to the many breaking news items we all are bombarded with:

Economie:
Global Banking Economist Warned of Coming Crisis Der Spiegel
Een artikel van 2009 over de Canadese econoom William White, die bekendheid verwierf als cricticus van Alan Greenspan in het begin van deze eeuw en de 2007 financiele crisis had voorspeld.

Ultra-Easy Money: Digging the Hole Deeper? - Business Economics
Op 11 september, 2016 ontving William White de Adam Smith prijs van de Amerikaanse "National Association of Business Economists". Zijn toespraak als dank voor deze prijs is verwerkt in deze paper, waarin Smith zijn zorg uitspreekt over het huidige mondiale monetaire beleid.

Trichet: 'Maastricht' van nu zou wellicht hogere schulden toestaan - Financieel Dagblad

In dit interview met Het Financieel Dagblad deze maand stelt Jean Claude Trichet, de voormalige president van de Europese Centrale Bank dat: "Als het Verdrag van Maastricht vandaag zou worden gesloten, zouden de begrotingsnormen waarmee de stad wereldwijd bekend en berucht is geworden, mogelijk ruimer uitvallen dan 25 jaar geleden. Volgens de Maastrichtnormen moeten de eurolanden hun tekort beperken tot 3% van het bbp en hun staatsschuld tot 60%."

Globalisering:
A Turning Point for Globalization:Inequality, 1) Market Chaos and Angry Voters - Der Spiegel
Dit artikel in 5 delen beschrijft de problemen van globalisering en vrijhandel, maar ook dat populisme een gevaarlijk antwoord is, althans volgens Der Spiegel, omdat het terug wil keren naar de succestijd van de jaren 50 en niet met een constructieve oplossing zou komen. Zoals Der Spiegel het stelt,....

Thursday, November 17, 2016

Analyse van een verkiezing

Het is dinsdagmiddag 8 november en mijn vliegtuig is net geland op het chaotische John F. Kennedy vliegveld in New York. Vandaag staan de Amerikanen voor de vraag wie te kiezen als hun volgende, 45e, president: Hillary Clinton of Donald Trump? Een van Trump’s agendapunten is het herstellen en verbeteren van de infrastructuur van de V.S., waar ik het van harte mee eens kan zijn terwijl ik achterin de taxi al rondschuddend rijd over de hobbelige wegen van het vliegveld naar Manhattan.

Manhattan, het hart van de stad New York is zoals altijd druk en lawaaierig, maar er is ook een voelbare spanning. Spanning van veranderingen die eraan komen? Om de sfeer te proeven ga ik langs het stemlokaal vlak bij mij in de buurt in het centrum van de stad, waar een paar uur eerder de familie Trump hun stem heeft uitgebracht. Er staan lange rijen kiezers in de rij buiten de stemlokalen.

Rijen voor stemlokaal/AD
Binnen het stemlokaal/AD
Begrijpelijk omdat het vandaag om een belangrijke en controversiele verkiezing gaat, anderszijds ook wel vreemd omdat uiteindelijk zo’n 120 miljoen ofwel 45% van de stemgerechtigden niet stemmen. Hoe druk zou het bij alle stemlokalen zijn als plotsklaps tweemaal zoveel kiezers zouden opduiken?’s Avonds kijk ik afwisselend naar verschillende zenders, het rechtse Fox, het linkse MSNBC en naar de..........


Friday, November 4, 2016

Breaking News - Nederlandse politiek moet de macht terugpakken, banalisering van de Europese cultuur, The Great Dictator, Clinton of Trump - 4/11/16

In deze regelmatige "Breaking News" post - met een knipoog naar de waan van de dag van "breaking" nieuwsberichten  - verwijs ik naar artikelen, interviews en andere berichten uit Nederlandse en internationale bronnen, die "breaking news" van context en kleur kunnen voorzien.

In this frequent "Breaking News" section - with a wink and nod to the ever "important" breaking news  - I highlight articles, interviews and other publications from international and Dutch sources, that offer a context to the many breaking news items we all are bombarded with:

Nederland:
Politiek moet de macht terugpakken - de Telegraaf - 
Voormalig D66 partijleider Jan Terlouw stelt vlak voor de viering van het 50 jarig bestaan van zijn partij dat "de politiek zijn macht aan multinationals heeft verjubeld, zo rekent hij ook zichzelf aan. „Pak die macht terug!" Over de EU zegt hij: "De globalisering is een feit......en aangezien je in de wereld meer kunt bereiken als lid van de Europese Unie, ben ik daar voorstander van.....Ik vind wel dat de Europese Unie zich moet beraden of het niet veel te veel om economie draait. Multinationals hebben de macht overgenomen. Zij maken de dienst uit........De voordelen van globalisering komen over het algemeen bij de welgestelden terecht. Hoe langer dat doorgaat, hoe meer de ontevredenheid groeit. Het gevolg is dat als reactie de Trump-achtigen straks de macht krijgen.” Luister ook naar Terlouw op NPO Radio1

Waarom wordt niet in Nederland geinvesteerd? - de Volkskrant -
In de discussie over het loslaten van de begrotingsdiscipline, breekt Professor A.J. Berkhout, mede-oprichter van het Centre for Global Socio-Economic Change, een lans om te investeren in de kennisinfrastructuur van Nederland. Echter niet door zomaar geld uit te geven aan het onderwijs, maar op basis van strategische plannen. Evenmin door de overheidschuld toe te laten nemen, maar door gebruikmaken van gelden die nu nog in het buitenland worden geinvesteerd, bv. de vermogens van de pensioenfondsen. Kortom, er is genoeg geld, blijkbaar geen goede bestemmingsplannen.

Europa:
Strijder tegen banalisering van de Europese cultuur - de Volkskrant -
Profiel van oprichter en directeur Rob Riemen van Nexus tijdschrift en denktank. "Hij is begaan met het lot van de Europese cultuur, die ontworteld dreigt te raken in een samenleving die ondernemers en volkszangers op het schild plaatst.......Vroegere studievriend van Riemen ziet hem als een profeet. 'Hij gaat in tegen de tijdgeest. Hij is er niet op uit om mensen te pleasen. Hij vertelt machthebbers ongeremd de waarheid. Hij roept dus onvermijdelijk weerstand op. En hij kan op de buitenwereld drammerig overkomen. Maar dat is eigen aan de moeilijke rol die hij op zich heeft genomen.' Zie ook het interview met Riemen in het Belgische blad Knack van eind vorig jaar, waarin hij o.m. zegt: "Europeaan zijn is geen kwestie van economie, politiek of geografie. Het is een humanistische ingesteldheid." Sic!

Amerikaanse verkiezingen:
Van hoop naar wanhoop - de Volkskrant - 
Columnist Derk Jan Eppink beschrijft de verschillen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2008 en 2016: in 2008 ging het om hoop en verandering en nu om wanhoop en angst. De verwachtingen van 2008 met Obama waren echter te hoog. Noch zwarte Amerikanen, noch de doorsnee Amerikaan zijn er op vooruit gegaan, integendeel. In 2008 lieten de gevestigde media Hillary Clinton vallen, nu schieten zij haar te hulp. De gevestigde media vallen nu dan ook door de mand als slaafse volgers en medestanders van de Democratische partij. De social media zijn tot nu de winnaar. Nu maar zien of Trump daar van kan profiteren de komende week.

Most Damaging Wikileaks - een lijst van de meest vernietigende Wikileaks emails van Clinton campagnemedewerkers. Teveel om op te noemen, en als je een aanhanger van Clinton bent of vertrouwen in het Amerikaanse politieke proces had, dan word je hier niet blij van: van het valsspelen bij de debatten door het doorgeven van de debatvragen voor het debat  tot het in de grond boren van Democratische tegenkandidaat Bernie Sanders en onethische giften aan Bill Clinton door de sponsors van het Clinton Forum. Ook al wint Clinton, haar campagne en de onthullingen tot nog toe zullen blijvende schade aan haar Presidentschap tot gevolg hebben.

FBI Sources Believe Clinton Foundation Case Moving Towards "Likely an Indictment" - Real Clear Politics -
"Sources inside the FBI provided Fox News important new pieces of information........an indictment is "likely" in the case of pay-for-play at the Clinton Foundation, "barring some obstruction in some way" from the Justice Department and they reported with 99% accuracy that Hillary Clinton's server has been hacked by at least five foreign intelligence agencies, and that information have been taken from it."  Het lijkt erop dat Murphy's Law in werking is voor de Clinton campagne: alles wat mis kan gaan, gaat ook mis.

When Excess is a Virtue - Forbes -
Engelse conservatieve historicus Paul Johnson schrijft in zijn Forbes column over politieke correctheid en hoe het m.n. Amerika beinvloedt. Hij valt direct met de deur in huis: "THE MENTAL INFECTION known as “political correctness” is one of the most dangerous intellectual afflictions ever to attack mankind.........America has been a land of unrestricted comment on anything–until recently. Now the U.S. has been inundated with PC inquisitors, and PC poison is spreading worldwide in the Anglo zone.......The world is disorderly and needs its leading nation to take charge and scare it back into decency. Donald Trump fits the bill....Trump is a man of excess–and today a man of excess is what’s needed."

The Great Dictator - een schitterende film van Charlie Chaplin uit 1940 - een satirische komedie over de opkomst van Adolf Hitler. Ook vandaag nog een film ter lering en vermaak over het gevaar van de dictatuur. Alleen wie is die dictator vandaag de dag? Amerikaanse auteur John Hogue stelt dat het niet om de personen Trump of Clinton gaat, maar om de "dictatoriale" macht van het multinationale bedrijfsleven, dat dankzij de uitspraak van het Amerikaanse Hoge Raad ("Citizens United") onbeperkt geld mag overmaken aan politieke campagnes. Wat men hiervan ook mag denken, kijk m.n. naar de toespraak van de dictator beginnend bij 1u:56min.Media:
New York Times Profit Slumps - The Wall Street Journal -
Er kwamen al eerder signalen dat het vlaggeschip onder de kranten, de New York Times, hoewel wereldwijd bekend en online gelezen, het moeilijk heeft. Het Parijse hoofdkantoor van de International New York Times (het voormalige The International Herald Tribune) werd recent gesloten. Nu wordt bekend gemaakt dat de advertenties in de gedrukte krant het derde kwartaal met 19% af is genomen. Vergelijkbaar slecht nieuws kwam van de andere grote krantenuitgevers Tronc en Gannett.

Boekbespreking:
Homo Deus: A Brief History of Tomorrow by Yuval Noah Harari - The Sunday Times -
een goede boekbespreking van het nieuwe boek Homo Deus van de Israelische historicus en futuroloog Yuval Harari. Harari beschrijft hoe de nieuwe technologieen dramatische en catastrofale effecten zal hebben op de mens. Volgens de Sunday Times is dit boek te negatief en apocalyptisch is, maar geeft wel stof tot nadenken hoe we met nieuwe techonlogieen om kunnen gaan.
Tuesday, October 25, 2016

Breaking News - Populisme en Nye, Veranderende Zweedse en Italiaanse meningen over vluchtelingen, Trump wint en veel meer - 25/10/16

In deze regelmatige "Breaking News" post - met een knipoog naar de waan van de dag van "breaking" nieuwsberichten  - verwijs ik naar artikelen, interviews en andere berichten uit Nederlandse en internationale bronnen, die "breaking news" van context en kleur kunnen voorzien.

In this frequent "Breaking News" section - with a wink and nod to the ever "important" breaking news  - I highlight articles, interviews and other publications from international and Dutch sources, that offer a context to the many breaking news items we all are bombarded with:


Europa:
Jongeren opgesloten in autoritaire staat - de Volkskrant -
Columnist Rene Cuperus schetst een triest beeld over de Democratische voortgang of gebrek aan voortgang in Servie: ".....Het is van een dieptragische sneuheid om intensief met democratische jongeren op te trekken die zich op het West­Europese democratiemodel oriënteren, maar dat doen in een politieke cultuur die daar in alles haaks op staat. " Cuperus verhaalt dan van een schandaal van het zogenaamde 'Waterfront Project' in Belgrado, waar midden in de nacht gemaskerde mannen met honkbalknuppels een buurt binnenvallen en vervolgens de huizen met bulldozers neerhalen. Allemaal ten bate van een prestigieus project. De lokale en nationale overheid weet zogenaamd van niets, en dat in een kandidaat EU land.

Swedes abandon tolerance as ‘sacred’ welfare buckles under migrant burden - The Sunday Times - Een interessant artikel over het zo sociale Zweden, waar de lokale bevolking langzamerhand merkt dat hun sociale verzorgingsstaat en dus hun eigen voorzieningen onder druk komen te staan omdat migranten ondersteund moeten worden. Dit zal niet de laatste keer zijn dat een ondoordacht vluchtelingenbeleid toenemende spanningen gaat opleveren. Zie ook hieronder.

Zo gaat Siciliaans stadje om met 'een invasie' aan migranten - de Volkskrant -
"De eerste groep migranten die in 2014 het Zuid ­Siciliaanse Siculiana aankwam, maakte een diepe indruk op de bewoners. Die besloten een kort daarvoor gesloten hotel om te bouwen tot een noodopvang om zo de vluchtelingen te helpen. Toen de tweede groep kwam en daarna de derde, wisten de bewoners van het vervallen kustplaatsje dat ze de juiste keuze hadden gemaakt.......Maar samen met de vierde, de vijfde, en later de tiende en de twintigste groep, sloop er een zekere irritatie de stad binnen. Het medelijden met de migranten sloeg gestaag om in ergernis over de wegblijvende toeristen, de linkse burgemeester maakte plaats voor een centrumrechtse en het Italiaanse werkwoord 'welkom heten' veranderde langzaam van betekenis."

Amerikaanse verkiezingen:
A professor who has correctly predicted elections for decades says Trump will win - Business Insider -
Professor Allan Lichtman heeft met zijn zelf ontwikkelde methode alle Amerikaanse presidentsverkiezingen sinds 1984 goed voorspeld. Hoewel hij zegt dat de a.s. verkiezingen de moeilijkste zijn in zijn ervaring, ziet hij toch Trump winnen.

Fooled Again - Truthdig -
Voormalige New York Times journalist en linkse activist, Chris Hedges, hier met een pessimistisch en wellicht realistisch artikel over de stand van zaken in Amerika en de verkiezingen aldaar: "The multibillion-dollar extravaganza of our electoral Circus Maximus is part of the smokescreen that covers the ongoing devastation of......

Friday, October 7, 2016

Breaking News - Banken blijven ontslaan, de belangrijkste verkiezingen, Duitse Islam en veel meer - 8/10/16

In deze regelmatige "Breaking News" post - met een knipoog naar de waan van de dag van "breaking" nieuwsberichten  - verwijs ik naar artikelen, interviews en andere berichten uit Nederlandse en internationale bronnen, die "breaking news" van context en kleur kunnen voorzien.

In this frequent "Breaking News" section - with a wink and nod to the ever "important" breaking news  - I highlight articles, interviews and other publications from international and Dutch sources, that offer a context to the many breaking news items we all are bombarded with:

Amerikaanse verkiezingen 
"De belangrijkste verkiezingen in jaren" - Civis Mundi -
"Het grotere belang van de Amerikaanse presidentsverkiezingen betreft de onderhuidse crisis waarin Amerika en haar democratie zich in bevindt. ...... Tegen deze achtergrond van wantrouwen en ontevredenheid, worstelt de VS al jaren met steeds groter wordende problemen, die, ongeacht de winnaar van deze verkiezingen, niet zonder fundamentele koersverandering zullen worden opgelost. Niettemin worden dit de belangrijkste verkiezingen in tijden, omdat het uur U van een aantal structurele problemen nu nadert en de uitslag in elk geval wel de richting van het land zal bepalen....."

"Who's deplorable?" - The Economist -
"When Hillary Clinton recently said that she puts half of Donald Trump’s supporters in a “basket of deplorables”, calling such folk “racist, sexist, homophobic, xenophobic, Islamophobic—you name it,” her Republican rival gleefully dubbed this outburst “the single biggest mistake of the political season”."

"The Dreadful Chronology of Gaddafi’s Murder" - Counterpunch -
"....Prior to Gaffafi’s murder, Libya was a stable country if not a traditional nation-state. According to a report titled “Gaddafi’s Libya Was Africa’s Most Prosperous Democracy” by Garikai Chengu ."

"Gaddafi being tortured and killed" - Youtube - Vanwege de dramatische beelden, alleen zichtbaar door te klikken op de titel.

"Hillary Clinton on Qaddafi: "We came, we saw, he died" - CBS -
 "Secretary of State Hillary Clinton shared a laugh with a television news reporter moments after hearing deposed Libyan leader Muammar Qaddafi had been killed. "We came, we saw, he died," she joked when told of news reports of Qaddafi's death by an aide in between formal interviews."....

Tuesday, October 4, 2016

De belangrijkste verkiezingen in jaren - in Civis Mundi -

 The US Electoral Commission
 door Cornelia Fassett (1879)/Wikimedia
Deze week is een artikel van mijn hand, 
"De belangrijkste verkiezingen in jaren" verschenen in Civis Mundi, een online politiek-cultureel tijdschrift "dat wetenschappelijk niveau wil combineren met grote toegankelijkheid. Een tijdschrift met speciale belangstelling voor internationale verhoudingen, Europa, politieke filosofie en religie."

Dit artikel gaat over de achterliggende problemen in Amerika en laat zien dat het werkelijke belang van de a.s. Amerikaanse verkiezingen, eigenlijk los staat van de twee leidende kandidaten - hoewel daar in de media wel de meeste aandacht naar toe gaat. Ik begin mijn artikel als volgt:

"Dinsdag 8 november vinden de Amerikaanse presidentsverkiezingen plaats, een van de belangrijkste verkiezingen in jaren. Natuurlijk is het niet onbelangrijk wie de kandidaten zijn: enerzijds, de impopulaire maar door het establishment gesteunde Democraat Hillary Clinton en anderszijds, de politieke outsider, bombastische populist en Republikein Donald Trump, die nauwelijks van harte wordt gesteund door zijn eigen Republikeinse partij. Hoewel dit een zeer onverwachte en daardoor boeiende tweestrijd is, besteden de Nederlandse – en buitenlandse - media teveel aandacht aan deze persoonlijkheden en zien daardoor het grotere belang van deze verkiezingen over het hoofd.

Het grotere belang betreft de onderhuidse crisis waarin Amerika en haar democratie zich in bevindt. Dit komt onder meer tot uitdrukking....

Monday, October 3, 2016

Leids ontzet - weerzien anno 2016

Leids Ontzet door Otto van Veen (1574)/Wikimedia
Vandaag is het 3 october, de dag dat het Leids ontzet van 1574 wordt gevierd. De feestelijkheden begonnen al eerder afgelopen weekend: voor mij een goeie reden om mij zaterdagavond naar Leiden te begeven, waar de bewoners van mijn oude studentenhuis hun jaarlijkse 3 octoberviering organiseerden. Al slenterend van station Leiden door het kermisvierende publiek heen, kom ik aan bij het oude vertrouwde aan het Rapenburg gelegen studentenhuis in hartje centrum van Leiden.

Naast de uitstekende ontvangst met het traditionele 3 october maal, heerlijke hutspot en verse haring, weggespoeld met koud bier en jenever, was dit een mooi weerzien met de geschiedenis. Een weerzien met dit oude studentenhuis, waar ik al lange tijd niet meer geweest was. Maar ook een weerzien met oude vrienden en kennismaking met meer recente en huidige bewoners.

Daarnaast was dit ook een weerzien met een veel oudere geschiedenis, van invloed op de stad Leiden en haar bewoners en ook op ons allen aanwezig deze zaterdag. In de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog, werd Leiden herhaalde malen door de Spanjaarden belegerd met verschrikkelijke gevolgen voor de Leidse bevolking. Tijdens het laatste beleg gedurende vier maanden in 1574 vonden zo'n 6000 van de 15.000 Leidenaren de dood door ziekte en honger.  Nadat de Watergeuzen op instigatie van Willem van Oranje de dijken hadden doorgestoken, veroorzaakten stormachtige weersomstandigheden op 3 october overstromingen, waardoor de Spanjaarden op de vlucht sloegen. Leiden was bevrijd en de Watergeuzen deelden vervolgens haring en wittebrood uit aan de hongerige bevolking. Zowel deze haring als hutspot, waarvan de laatste volgens de overlevering in een pan in het Spaanse legerkamp was gevonden, worden traditioneel nog altijd gegeten op 3 oktober.

Een indrukwekkende historie van moed en overlevingskracht. Zoals gezegd, niet alleen van invloed op de stad, maar ook op mijn


Tuesday, September 20, 2016

Breaking News - Wells Fargo creates a mess, so does Barroso, French Muslims reject secular laws - 20/9/16

In this frequent "Breaking News" section - with a wink and nod to the ever "important" breaking news  - I highlight articles, interviews and other publications from international and Dutch sources, that offer a context to the many breaking news items we all are bombarded with:

In deze regelmatige "Breaking News" post - met een knipoog naar de waan van de dag van "breaking" nieuwsberichten  - verwijs ik naar artikelen, interviews en andere berichten uit Nederlandse en internationale bronnen, die "breaking news" van context en kleur kunnen voorzien.

Europe:
"Juncker questions Barroso's decision to join Goldman Sachs" - The Guardian -
It's getting worse for Barroso, now being attacked by his own colleagues. See also Former EU President Barroso joins Goldman Sachs, Another Nail in the EU Coffin.

Economy:
"Misbehaving bankers - Accounts receivable" - The Economist -
The once poster-child for reliable banking, Wells Fargo, is now also implicated in fraudulent behavior. Another bank bites the dust.

"Wells Fargo’s wagonload of insincere regrets" - The Irish Times -
"One apology by Wells Fargo was for something huge. For years, its staff had been quietly setting up as many as 2m fake customer accounts and credit cards. Now they’ve been rumbled: the bank has been fined $185m and 5,300 people have been sacked."   I don't think this saga will end with this apology.

Islam:
"Just under 30 percent of French Muslims reject secular laws: poll" - Reuters -
"Just under 30 percent of France's 3 to 4 million Muslims reject the country's secular laws, according to an Ifop poll published by the French weekly Journal du Dimanche. When asked if they considered the Islamic legal and moral code of sharia to be more important than the French Republic's laws, 29 percent of respondents answered "yes." Not sure why Reuters starts this article with "just": for those who didn't know that France has a big problem, now they know.

Bookreview:
"Hand on Heart" - The Economist -
a book review of Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning on the American Right by Arlie Russell Hochschild. "This book is an astute study of America’s “culture war” drawn from the perspective of the white conservatives who feel they are losing it."  Fascinating reading in order to understand why Trump is gaining so much traction.


Bombing in My Chelsea Neighborhood

Chelsea neighborhood in Manhattan
Last Saturday I was not in Chelsea, the New York neighborhood where my office is located. Luckily no colleagues were wandering around either on 23rd Street, while a self-made bomb exploded on that same street at 8:30pm, a bomb that injured 29 people.

Almost before anything was officially officially, Presidential hopeful Donald Trump already called it a "bombing". He was initially admonished by Hillary Clinton for mentioning the "b" word, but later on she too used it. Later that evening New York Mayor Bill de Blasio referred to it as "an intentional act" and Governor Andrew Cuomo said it was "obviously an act of terrorism." Another time, I'd like to go into the distinctions between "lone wolf" vs. "home-grown vs "real" terrorists. Bottom line was that a senseless bomb exploded in a nice quiet area in Manhattan, known for its restaurants and cafes, its small businesses, its galleries and its gay community. The damage was obviously bad for the injured and, fortunately, not terrible for the neigborhood. Still, the shock was great.


Tuesday, September 13, 2016

Nederlandse stichters van New York nu online

Gezicht op Nieuw Amsterdam (1664)
door Johannes Vingboons/Wikimedia
Afgelopen zaterdag meldde "Het Parool" over een initiatief van het  Amsterdamse Stadsarchief en de New York City Municipal Archives: beide instanties zochten de papieren sporen van de Nederlandse stichters van New York bij elkaar en plaatsten ze met Engelstalige samenvattingen online.  

"Uit Amsterdam komt bijvoorbeeld het testament van de beroemde gouverneur Peter Stuyvesant. Een verslag van een smaadrechtszaak die hij later in de Nederlandse kolonie voerde komt uit het New Yorkse archief................Ook de levens van koopman Goovert Loockermans, gelukszoekers Anna en Wolfert Webber en een van de eerste Joods-Nederlandse immigranten Asser Levy zijn gereconstrueerd."

Een prima initiatief voor studenten, onderzoekers en Amerikanen die naar informatie over hun voorouders zoeken.Thursday, August 18, 2016

Life, Death and Art in Syria - Expositie in Nieuwspoort

Familie zonder huis
van Rafaat Bilal
We kunnen vandaag de dag de kranten niet meer openslaan of de televisie aanzetten of de verschrikkingen van de Syrische burgeroorlog komen ons al tegemoet. Sinds het begin van deze complexe burgeroorlog in 2011 is het aantal slachtoffers van deze oorlog toegenomen tot tussen de 200.000 en 400.000 doden, volgens verschillende schattingen.

Daarnaast zijn volgens de VN-vluchtelingen organisatie UNHCR 6 van de 10 Syriërs op de vlucht, dat wil zeggen zo'n 13.5 miljoen Syriërs. Hiervan zijn 4 miljoen inmiddels naar het buitenland gevlucht: Libanon, Jordanie, Irak en met 2.7 miljoen vluchtelingen het grootste aantal in Turkije terechtgekomen. Daarnaast is er de afgelopen jaren ook een uittocht naar Europa begonnen, met name naar Duitsland maar met zo'n 40.000 Syrische vluchtelingen ook naar Nederland.

Ondanks deze voortdurende dramatische situatie, zijn er ook positieve ontwikkelingen en initiatieven te ontwaren. In Den Haag bezocht ik laatst een tentoonstelling onder de naam  Life, Death and Art in Syria,  waar Syrische kunst en kunstenaars centraal staan. Deze kunst van Syrische vluchtelingen en hun verhalen geven een idee van hoe de Syriërs het conflict zelf beleven.

De tentoonstelling is een initiatief van Fanack, een in Den Haag gevestigde international media organisatie die zich onder meer richt op het bieden van informatie en analyse over het Midden-Oosten. (voor de volledigheid vermeld ik dat Fanack een content partner is van Cosimo, waarvan ondergetekende uitgever is. We hebben gezamenlijk een collectie van klassieke boeken over het Midden-Oosten uitgegeven. Daarnaast heeft Cosimo ook het boek Syria, the Desert and the Sown (1907) van Gertrude Bell uitgegeven, dat als een van de beste historische reisboeken over Syrie wordt beschouwd.)

De tentoonstelling is opgezet in samenwerking met Nieuwspoort, het internationale perscentrum dat letterlijk aanpalend is aan het parlement en de galerie Frank Taal. Voor een ieder die in de buurt is biedt deze expositie inzicht en inspiratie - nog tot 15 september -  en daarnaast zijn online de verhalen van de kunstenaars te lezen.

Wie deze kunstenaars wil ontmoeten en hun verhalen wil horen, kan zich aanmelden voor een speciale avond met traditionele Syrische gerechten en Syrische muziek op maandag 12 september in Nieuwspoort.


Friday, August 12, 2016

Verloedering van Amsterdam: de watersnoodramp van de 21e eeuw?

Voormalig Stadhuis Amsterdam van Gerrit Berkheyde (1686)
Wikimedia Commons
Als onregelmatige bezoeker aan Amsterdam, valt mij op hoe deze stad drukker, viezer en eigenlijk ook armoediger eruit begint te zien. Een paar dagen geleden kwam ik aan op het Centraal Station, stapte uit de trein en liep vervolgens het station uit en de Damrak op. Nou is deze toegang tot de hoofdstad en het cultureel centrum van het land al jaren niet om over naar huis te schrijven, laat staan om trots op te zijn, maar deze keer laveerden mijn emoties tussen ongemak en irritatie. Ik ben wel wat gewend na jaren verblijf in New York, maar al lopend vond ik de mensdichtheid in Amsterdam groter,  en daarnaast de kwaliteit van winkels, cafe's en bezoekers beduidend minder. Ik begon mij af te vragen waar gaat dit heen: als de voordeur van een historisch huis er al rommelig en armoedig uitziet, hoe lang duurt het voordat het huis instort?

Gelukkig bedacht ik mij dat ik niet de enige, laat staan de eerste ben, die dit opvalt. Ik moest denken aan de brandbrief, al weer twee jaar geleden door de inmiddels voormalige directeur van het Rijksmuseum, Wim Pijbes, geschreven aan het NRC, "Amsterdam? Zo vies"

Hij schreef o.m. het volgende:

"...Amsterdam staat op een tweesprong: aanhaken bij de internationale top van wereldsteden, of achterblijven in de middenmoot?............De Amsterdamse realiteit maakt deel uit van een wereldwijde ontwikkeling.......Overal worden nieuwe musea overspoeld door telkens méér bezoekers dan voorspeld. De meest optimistische prognoses worden voortdurend overtroffen.

........Het aantal bezoekers rondom het Museumplein is inmiddels de vijf miljoen per jaar gepasseerd. Dat is dus de nieuwe realiteit............Binnen afzienbare tijd worden de grenzen van deze groei bereikt. Iedereen die dagelijks de stad bezoekt, ziet dat: het zwerfvuil, de irritaties, de rijen. Amsterdam wordt vies, vuig en te vol. Het is tijd voor een Deltaplan Toeristisch Amsterdam."

Pijbes kwam vervolgens met een aantal suggesties, zoals maatregelen tegen de straathandel, tegen de illegale "short stay" kamerverhuur, taxi's en rondvaaartboten beter te organiseren, meer fietsenstallingen, minder drugs en prostitutie etc. Het klonk allemaal goed en zeker goed te horen van iemand met een direct belang in de stad, maar twee jaar verder lijkt het allemaal niet veel beter. In tegendeel zou ik zeggen.

Thursday, August 4, 2016

The Fall of Rome: Parallels with Current Trends in Europe and North America

 The Roman Empire (red) and its clients (pink)
in 117 AD during the reign of emperor Trajan
Below follows an instructive video presentation by Stefan Molyneux, a Canadian blogger and "philosopher and libertarian" through his multi-media website, Freedomain Radio.

This video "The Truth About the Fall of Rome: Modern Parallels", shows what history can teach us. Whether history repeats itself or not, it's better to be aware of historic events and lessons learned. This video reviews the fall of the Roman empire, and looks for parallels with the current challenges facing Europe and North American. As Molyneux describes it: "Western civilization hangs by a thread - to rescue it, we must delve deep into the past to find out how to save the future. The fall of the Roman Empire closely mirrors the challenges currently facing Europe and North America – toxic multiculturalism, rampant immigration, runaway feminism, debt, currency corruption, wildly antagonistic politics – everything we need to know to save everything we love is written deep in the history of ancient Rome – all we need to do is look!"

Although quite a long video to watch - nearly two and half hours - it's worth your time:
Background reading -on which multiple sources the above presentation is based-:

History of the Decline and Fall of the Roman Empire by Edward Gibbon (7 volumes in paperback or hardcover)

Ancient Rome: The Rise and Fall of An Empire by Simon Baker

The History of the Ancient World: From the Earliest Accounts to the Fall of Rome by Susan Wise Bauer

SPQR A History of Ancient Rome by Mary Beard

Rubicon: The Last Years of the Roman Republic by Tom Holland

The Fall of the Roman Empire: A New History of Rome and the Barbarians by Peter Heather

The Twilight of American Culture by Morris Berman

The Fate Of Empires by Sir John Glubb


Tuesday, August 2, 2016

"Incompetent and Greedy Bankers", Really?

The Subsidized Mineowner, 1925
Wikimedia Commons
Here follows a tale, which would be interesting if it wouldn't be so disturbing and indicative of how twisted the current financial system still is. 

It's about a bank that was perceived to be one of the most vulnerable after the 2008 financial crisis.

This bank received $45 billion from the Troubled Assets Relief Program (TARP) and the federal government declared in 2008 it would protect this bank against potential losses on its $306 billion pool of toxic assets.

Although the Federal government did not fully nationalize this bank, it did take a 36 percent stake in this institution.

This bank was one of five large mortgage servicers that in 2012 agreed to a $25 billion settlement with the US government to resolve allegations of loan servicing and foreclosure abuses.

Then from 2012 till today this bank paid a mind boggling number of fines and penalties, for example - with thanks to Corporate Research Project-:

-  $158 million to settle charges that its mortgage unit fraudulently misled the federal government into insuring thousands of risky home loans.
- $590 million to settle lawsuits charging that it deceived investors by concealing the extent of its exposure to toxic subprime debt.
- In January 2013 this bank was one of ten major lenders that agreed to pay a total of $8.5 billion to resolve claims of foreclosure abuses.
-In March 2013 this bank agreed to pay $730 million to settle a lawsuit brought by institutional investors charging that they were misled by the bank concerning risks associated with several offerings of securities.
-In July 2013 this bank agreed to pay $968 million to Fannie Mae to settle claims that it misrepresented the quality of home loans sold to the agency.

Thursday, July 28, 2016

Immigration and Brexit - Jeremy Grantham commentary -

Somalian Refugees/US Navy
Jeremy Grantham, British investor and co-founder of Grantham, Mayo, & van Otterloo - one of the largest fund managers, based in Boston - is well-known as a leading and prudent investor, but also as being prescient regarding economic trends, bubbles, and geo-political risks, such as climate change.

Union Jack and EU Flag
In his  recent quarterly commentary,  "Immigration and Brexit", Grantham discusses the events in the UK (i.e. Brexit) and the US (i.e. Trump as presidential candidate) and the challenges of immigration.

He begins with calling the current economic (i.e. central banks' policies) and political developments (i.e. Brexit) as "Black Hole Experiments in which the further we push them, the more the laws of physics, finance, or politics begin to change in unknowable ways."

Even though we are experiencing these unusual political times, and even though Grantham believes assets are overpriced, he expects the (US) stock market for the time being to keep rising thanks to what he calls the "two remarkable pillars of support", which are the continuing Fed's policy of low interest rates and  the US corporations buying back their stock.

Furthermore, although he believes Brexit will be bad for the UK economy, it could turn out to have a positive effect by stimulating the EU to reconsider its many weaknesses. But more importantly Grantham believes Brexit is an indication of how problematic immigration from outside Europe can become. He then comes up with an in my view very important statement about social cohesion in society. This is something that many European politicians and policymakers seem to forgot about or take for granted. Grantham states:

Friday, July 22, 2016

Kan Trump winnen? Yes, he can! (D.J. Eppink - Volkskrant column)

Volkskrant columnist en senior fellow bj het London Policy Center in New York, Derk Jan Eppink schreef in zijn recente column, Kan Trump Winnen? Yes, he can! dat evenals de Brexit ook een Trump overwinning verrassend zou zijn, maar zeker mogelijk is, "voortgestuwd door dezelfde factoren: anti-immigratie, antiglobalisering en anti-establishment"

Eppink stelt: "Trump voorspelde niet alleen de Brexit, hij is zelf de voortzetting van de onderliggende factoren in Amerika. Vorig jaar lanceerde hij de 'Trump Muur' tussen Mexico en de VS. Hij werd weggehoond door pers en politiek. De 'muur' is intussen razend populair bij lagerbetaalde Amerikanen en prijkt in het Republikeinse programma."

"De basis van de Amerikaanse droom is werkzekerheid. Amerika kent minder sociale zekerheid dan Europa...... De arbeidsparticipatie is met 62,6 procent de laagste sinds 1977. Onder Obama steeg het aantal Amerikanen buiten het arbeidsproces van 80 miljoen naar 94,7 miljoen. De werkloosheid is officieel 4,9 procent. Gezichtsbedrog. Tientallen miljoenen burgers zoeken geen baan meer omdat ze die niet vinden. Zij vallen buiten de statistieken. Maar hun verarming groeit en zij zien Trump als redder die Amerika weer 'Great' maakt."

"Ras doordesemt de Amerikaanse politiek. Onder Obama gingen zwarte Amerikanen erop achteruit. Hun arbeidsparticipatie en besteedbaar inkomen daalden. Het aantal zwarte Amerikanen afhankelijk van voedselbonnen steeg met 58,2 procent: van 7,3 naar 11,6 miljoen. Obama werd in 2008 gekozen als drager van 'hoop'; symbool van verzoening tussen zwart en blank. Hij bereikte het tegendeel. Obama ziet Amerika door het prisma van racisme. Elke schietpartij waarbij een blanke agent een zwarte doodt, geldt voor hem als bewijs. Het is wereldnieuws. Maar 90 procent van de zwarte slachtoffers valt bij zwart op zwart geweld. Zoals in Chicago, Obama's politieke thuisbasis, waar tijdens zijn presidentschap ruim 3.450 mensen zijn vermoord. Bijna allemaal zwart. Obama zwijgt........Zwarte identiteitspolitiek van Obama en Clinton produceert vanzelf blanke identiteitspolitiek waar Trump op inspeelt."

No Matter What You Think of Donald Trump

As Donald Trump is now officially nominated as the Republican Presidential Nominee, let me offer you some views about Trump from insiders and pundits. Trump is being compared to a sociopath, to Turkish President Erdogan, Russian President Putin and representing the biggest upheaval in US politics since Ronald Reagan. No matter what you now think of Donald Trump, read the following excerpts, and decide what you think of Trump's candidacy and of his chances to become U.S. president in the November elections.

Tony Schwartz, the Insider's View: Trump, the Sociopath

Let's start with quite a devastating insider's view of Trump by his ghostwriter Tony Schwartz (who co-authored "The Art of the Deal", which was released in 1987) in The New Yorker's article, "Donald Trump's Ghostwriter Tells All "

“...I put lipstick on a pig,” Schwarz said. “I feel a deep sense of remorse that I contributed to presenting Trump in a way that brought him wider attention and made him more appealing than he is.” He went on, “I genuinely believe that if Trump wins and gets the nuclear codes there is an excellent possibility it will lead to the end of civilization.”

"..If he were writing “The Art of the Deal” today, Schwartz said, it would be a very different book with a very different title. Asked what he would call it, he answered, “The Sociopath.”

"...I was shocked,” Schwartz told me. “Trump didn’t fit any model of human being I’d ever met. He was obsessed with publicity, and he didn’t care what you wrote.” He went on, “Trump only takes two positions. Either you’re a scummy loser, liar, whatever, or you’re the greatest. "

"..In his (private) journal, Schwartz wrote, “Trump stands for many of the things I abhor: his willingness to run over people, the gaudy, tacky, gigantic obsessions, the absolute lack of interest in anything beyond power and money.”

Thomas Friedman, NYT's Columnist: Trump, Erdogan's Twin

Another telling article is "Trump and the Sultan" by Thomas Friedman in The New York Times, where he states:

Sunday, July 17, 2016

How ABN AMRO Bank Turned from Gold Bear to Bull

Zero Hedge released an article, The Worst Gold Bear Is Now The Most Convinced Bull, where leading Dutch bank ABN AMRO's precious metal analysts are chastised for their gold price forecasts.

"Less than one year ago, Dutch bank ABN AMRO has put itself on the map by being more bearish on gold than Goldman Sachs. Whereas the latter was expecting to see a gold price of $1000/oz, the head analyst responsible for precious metals at ABN AMRO said she was expecting a gold price of $800 per ounce by the end of 2016......."

"Fast forward to today. Gold is trading firmly above the $1300/oz, and almost 70% higher than ABN’s target price. But of course, just like any other ‘analyst’, the bank quickly reversed its course just a few months later when the market started to turn around......."

"ABN Amro has now released an update report with its commodity price projections for the next 18 months, and it’s surprising (but refreshing) to see the bank is now expecting the gold price to end 2017 at $1450/oz...."

There is continued uncertainty economically and geo-politically from extreme low interest rates, to Brexit, a failed Turkish coup, and an ongoing dispute in the South China Sea; let's see how ABN AMRO's latest gold forecast will turn out.

Friday, July 15, 2016

Economics for Everyone

Adam Smith/Wikimedia Commons
The following video cartoon, Economics for Everyone, was brought to my attention by Richard Martin from Richard Martin's Wakeup Call. In it Cambridge University economist Ha-Joon Chang explains why every single person can and should get their head around basic economics. 

He talks about why using one economic theory is not sufficient to understand what's going on in our economies; that we shouldn't always believe experts; the importance of  "audite alteram partem" ("listen to the other side ") as shown at the entrance of the old city hall of the Dutch city of Gouda; and the importance of the old Italian Marxist Antonio Gramsci's motto: pessimism of the intellect, but optimism of the will and much more:
Nice - Bastille Day 2016

Brazilian political cartoonist Carlos Latuff 

Hollande vs. Barroso: The Pot Calling the Kettle Black

RexxS WikiMedia Commons
French President, Francois Hollande, has attacked Jose Manuel Barroso's decision to join Goldman Sachs "claiming that the former EU commission president’s “morally unacceptable” move demonstrated the need to rein in finance." according to The Financial Times

".....Mr Hollande highlighted Goldman’s role in arranging contentious derivatives trades for Greece, which helped Athens massage its public finances at a time when Mr Barroso led the commission. He also noted the bank’s involvement in the US subprime mortgage crisis almost a decade ago. “And we learn a few years later that Mr Barroso is joining Goldman Sachs? Legally, it’s possible,” the French president said. “But morally, and this is about the person, it’s unacceptable.”

As explained in my previous post, "Former EU President Barroso joins Goldman Sachs - Another Nail in the EU Coffin" I do agree with President Hollande. However, it's not very smart to let him be the spokesperson for these views. This same week it had been reported that Hollande's hairdresser is paid almost 10,000 euros a month, which is 166 times the price of an average luxury haircut in Paris and almost five times the average French monthly salary. Hollande accusing Barroso is a bit like the pot calling the kettle black. While European political elites keep showing this kind of behavior, populist forces will gain steam.  One almost has to wonder whether these European leaders are willfully self-destructive or have no moral backbone?

Thursday, July 14, 2016

Voormalig EU Commissaris Barroso naar Goldman Sachs - een nieuwe nagel aan de EU doodskist

The Subsidized Mineowner, 1925
Wikimedia Commons
Vorige week kondigde de voormalige voorzitter van de Europese Commissie, Jose Manuel Barroso, aan dat hij zal toetreden tot de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs als voorzitter van hun internationale divisie .....

Ga uw gang en laat dit bericht even goed op u inwerken: dit is dezelfde Barroso, die gedurende de jaren 2004-2014 voorzitter van de Europese Commissie was, toen Europa de ergste financiële crisis sinds de Grote Depressie doorstond, veroorzaakt door onzorgvuldig en frauduleus gedrag van met name Amerikaanse investeringsbanken, en ook toen Europa te maken kreeg met de Griekse schuldencrisis. Griekenland, dat lid werd van de eurozone dankzij het verhullen van de Griekse overheidsschuld door Goldman Sachs

Dit is ook dezelfde Barroso, die in 2005 een week op het jacht van de Griekse scheepvaartmiljardair Spiro Latsis doorbracht, een maand voordat de Commissie Griekse staatssteun van 10 miljoen  euro voor de Latsis rederij goedkeurde. Het was toen dat de inmiddels welbekende Nigel Farrage, lid van het Europees Parlement voor de Britse UK Independence Party, tevergeefs een motie van wantrouwen tegen Barroso indiende.

Het is ook dezelfde Barroso, die als minister-president van Portugal, en lid van de rechtse Sociaal-Democratische partij, gastheer was van een bijeenkomst op de Azoren in 2003 met de Amerikaanse president George W. Bush en de Spaanse en Britse premiers José María Aznar en Tony Blair, waarbij deze vier leiders gezamenlijk tot de beruchte invasie van Irak besloten, een besluit waarvan we inmiddels weten hoe verwoestend en misplaatst die was. En had ik al verteld dat Barroso ooit

Tuesday, July 12, 2016

Former EU President Barroso joins Goldman Sachs - Another Nail in the EU Coffin

The Subsidised Mineowner, 1925
Wikimedia Commons
Last week, the former President of the European Commission, the executive body of the European Union, Jose Manuel Barroso, announced that he will be joining US investment bank Goldman Sachs as a non-executive chairman of its international operations.....

You may want to ponder over this announcement for a few moments: yes, this is the same Barroso who was President of the European Commission from 2004 to 2014, during which Europe experienced the worst financial crisis since the Great Depression largely caused by careless and fraudulent behavior by US investment banks, and Europe also faced the Greek debt crisis - Greece that became member of the Eurozone by masking its government debt thanks to Goldman Sachs.

This is also the same Barroso who in 2005  had spent a week on the yacht of the Greek shipping billionaire Spiro Latsis, a month before the Commission approved Greek state aid of ten million euros for Latsis's shipping company. It was then that Nigel Farrage, Member of the European Parliament for the British UK Independence Party, filed a motion of no confidence in Barroso, which in the end did not receive majority support.

And this is also the same Barroso, who as Prime Minister of Portugal, and member of the Portuguese right-wing Social Democratic Party, hosted a meeting in the Azores in 2003 with US President George W. Bush,  and the Spanish and British Prime Ministers José María Aznar  and Tony Blair, where these four leaders agreed to the infamous US-led invasion of Iraq, a decision which turned out to be one of the most devastating and misguided wars in modern history.

Oh, and did I mention that Barroso as a student was one of the leaders of

European Football Championship Finally OverDutch Team at 1974 World Cup
Last Sunday night, Portugal beat host nation France 1-0 in the European Football Championship finals. A dramatic game, as Portuguese star striker, Christiano Ronaldo, had to leave the game injured after just 20 
minutes. The match then seemed France's to lose. They deserved to win this championship as they had played reasonably well (but not much better than that) during this tournament and had a golden striker in Antoine Griezmann. 

Also, the French deserved a shot in the arm after last year's terrorist strikes and an economic malaise in the country. It didn't happen: the tough defending Portuguese surprisingly managed to score in overtime and that was that. This was Portugal's first European championship, a great achievement for them and for Ronaldo, their leader on the sideline. 

However, there is not much more good news to report after 51 games in this tournament which for the first time had 24 countries participating instead of the usual 16. Iceland was refreshing and surprising in reaching the quarter finals. Wales was even more surprising in reaching the semi-finals. But most games were

Thursday, July 7, 2016

Big Banks Loose Nearly Half a Trillion Dollars in Equity - (The Wall Street Journal)

TaxCredit/Flickr
Storm clouds are forming over Western economies: not only Brexit is causing upheaval, also the world's biggest banks are showing major warning signs, that something is really not well.

As The Wall Street Journal reports:

"....Since the start of 2016, 20 of the world’s bigger banks have lost a quarter of their combined market value. Added up, it equals about $465 billion, according to FactSet data...."

Just have a look at this picture, which speaks for itself: