Tuesday, October 25, 2016

Breaking News - Populisme en Nye, Veranderende Zweedse en Italiaanse meningen over vluchtelingen, Trump wint en veel meer - 25/10/16

In deze regelmatige "Breaking News" post - met een knipoog naar de waan van de dag van "breaking" nieuwsberichten  - verwijs ik naar artikelen, interviews en andere berichten uit Nederlandse en internationale bronnen, die "breaking news" van context en kleur kunnen voorzien.

In this frequent "Breaking News" section - with a wink and nod to the ever "important" breaking news  - I highlight articles, interviews and other publications from international and Dutch sources, that offer a context to the many breaking news items we all are bombarded with:


Europa:
Jongeren opgesloten in autoritaire staat - de Volkskrant -
Columnist Rene Cuperus schetst een triest beeld over de Democratische voortgang of gebrek aan voortgang in Servie: ".....Het is van een dieptragische sneuheid om intensief met democratische jongeren op te trekken die zich op het West­Europese democratiemodel oriënteren, maar dat doen in een politieke cultuur die daar in alles haaks op staat. " Cuperus verhaalt dan van een schandaal van het zogenaamde 'Waterfront Project' in Belgrado, waar midden in de nacht gemaskerde mannen met honkbalknuppels een buurt binnenvallen en vervolgens de huizen met bulldozers neerhalen. Allemaal ten bate van een prestigieus project. De lokale en nationale overheid weet zogenaamd van niets, en dat in een kandidaat EU land.

Swedes abandon tolerance as ‘sacred’ welfare buckles under migrant burden - The Sunday Times - Een interessant artikel over het zo sociale Zweden, waar de lokale bevolking langzamerhand merkt dat hun sociale verzorgingsstaat en dus hun eigen voorzieningen onder druk komen te staan omdat migranten ondersteund moeten worden. Dit zal niet de laatste keer zijn dat een ondoordacht vluchtelingenbeleid toenemende spanningen gaat opleveren. Zie ook hieronder.

Zo gaat Siciliaans stadje om met 'een invasie' aan migranten - de Volkskrant -
"De eerste groep migranten die in 2014 het Zuid ­Siciliaanse Siculiana aankwam, maakte een diepe indruk op de bewoners. Die besloten een kort daarvoor gesloten hotel om te bouwen tot een noodopvang om zo de vluchtelingen te helpen. Toen de tweede groep kwam en daarna de derde, wisten de bewoners van het vervallen kustplaatsje dat ze de juiste keuze hadden gemaakt.......Maar samen met de vierde, de vijfde, en later de tiende en de twintigste groep, sloop er een zekere irritatie de stad binnen. Het medelijden met de migranten sloeg gestaag om in ergernis over de wegblijvende toeristen, de linkse burgemeester maakte plaats voor een centrumrechtse en het Italiaanse werkwoord 'welkom heten' veranderde langzaam van betekenis."

Amerikaanse verkiezingen:
A professor who has correctly predicted elections for decades says Trump will win - Business Insider -
Professor Allan Lichtman heeft met zijn zelf ontwikkelde methode alle Amerikaanse presidentsverkiezingen sinds 1984 goed voorspeld. Hoewel hij zegt dat de a.s. verkiezingen de moeilijkste zijn in zijn ervaring, ziet hij toch Trump winnen.

Fooled Again - Truthdig -
Voormalige New York Times journalist en linkse activist, Chris Hedges, hier met een pessimistisch en wellicht realistisch artikel over de stand van zaken in Amerika en de verkiezingen aldaar: "The multibillion-dollar extravaganza of our electoral Circus Maximus is part of the smokescreen that covers the ongoing devastation of......
globalization, deindustrialization, trade deals such as the Trans-Pacific Partnership, endless war, climate change and the intrusion into every corner of our lives by the security and surveillance state. Our democracy is dead. Clinton and Donald Trump do not have the power or the interest to revive it..."

De financiele sector schenkt 90 miljoen dollar aan Clinton en 5 miljoen dollar aan Trump - Open Secrets -
Een overzicht van donaties aan de campagnes van Hillary Clinton en van Trump: de cijfers spreken voor zich.

Balanced Rebellion: een grappige video met argumenten om niet voor Clinton of Trump, maar voor de libertarier Johnson te stemmen.

Economie:
The Easy, Uncomplicated Way To Get Rich - Capitalist Exploits -
Vier basisregels om met een gerust hart te kunnen genieten van je inkomen: "1) Set Yourself a Base FIXED Expense Ratio......2) Increase Revenue........3)Take Risk........4)Add Additional Revenue Streams and Buy “Long Dated Options”

Dalende trend arbeidskosten noodzaakt ECB ruim monetair beleid te handhaven - Analist.be -
"De neerwaartse trend in arbeidskosten in de eurozone houdt aan. De laatste cijfers veranderen niet veel aan dat beeld, schrijft Stephanie Kelly, politiek econoom bij Standard Life Investments. De zwakke groei in de arbeidskosten heeft belangrijke consequenties voor de groeivooruitzichten van de eurozone. Het raakt de portemonnee van werknemers en daardoor ook de vraag." Dus lage arbeidskosten zijn niet meer per se goed voor de economie.

Globalisering:
Putting the Populist Revolt in Its Place - Project Syndicate -
Joseph Nye, voormalig staatssecretaris van defensie en Harvard hoogleraar, probeert de populistische tendensen in context te plaatsen. Ik zeg "probeert", omdat hij daarin niet goed slaagt. Hij stelt dat globalisering niet per se op de terugtocht is, omdat populisme niet zozeer alleen door economische maar zeker ook door culturele argumenten kan worden verklaard. Nye onderbouwt zijn casus met rccente opinieonderzoeken die aangeven dat 51% van de Amerikanen immigratie als iets positiefs zien en dat 65% van de Amerikanen globalisering grotendeels positief vinden. Zijn conclusie is dan dat ondanks de Trump kandidatuur, isolationisme niet de hoofdstroom in Amerika vertegenwoordigt. Een enigszins verwarrende analyse en zeker niet overtuigend. Daarnaast betwijfel ik de waarde van dit soort opinieonderzoeken: je kunt ook vragen wat men van het weer vindt. Een meerderheid zal daar wel iets positiefs in zien. Tenslotte, Nye lijkt het populisme in Amerika voornamelijk bij de Trump aanhang te plaatsen, daarbij over het hoofd ziend dat de Democraat Sanders een grote anti-globaliseringsaanhang had, om maar niet te spreken van de 115 miljoen Amerikanen die niet stemmen en waarschijnlijk weinig fiducie hebben in de Amerikaanse samenleving, laat staan globalisering. Nye's artikel lijkt mij daarom een goed voorbeeld van "wishful thinking" van de Amerikaanse elite.

Islam en Terrorisme:
Mosul battle: EU 'should prepare for returning jihadists' - BBC -
Je kunt op je vingers natellen dat als ISIS in het MO "verslagen" is, de strijders weer teruggaan naar hun "thuishonk". De EU ziet dat ook, alleen onduidelijk wat er tegen gedaan wordt: "The EU has been urged to prepare for returning jihadists if the so-called Islamic State is driven out of its Iraqi stronghold, Mosul. Security- Commissioner Sir Julian King said even a small number of militants would pose "a serious threat that we must prepare ourselves for".

War on Terror Could Be Costliest Yet - US News and World Report -
Volgens een rapport van de Amerikaanse Brown University, zal tegen 2017 de VS $ 4,7 biljoen hebben uitgegeven aan de "War on Terror" in Irak, Afghanistan, Libie, Syrie en andere landen. Dit komt overeen met een kwart van het Amerikaanse BNP. Bovendien is dit met 15 jaar de langste oorlog in de Amerikaanse geschiedenis. Kortom, als we naar de bedragen en resultaten kijken, dan lijkt mij dat we hier van een flop van historische proporties kunnen spreken.

Diversen:
English version of Wikipedia gets more than six times as many page views as next largest language version - Pew Research Center -
Engelse pagina's hebben 97 miljard pageviews gehad in 2015; tweede op de lijst is Japans met 15 miljard pageviews; Nederlands heeft er 2 miljard gehad, terwijl bv. Arabisch er maar 1.6 miljard heeft gehad.

These 10 Countries Are Ranked The World's Happiest - Financial Advisor -
Volgens het net uitgekomen World Happiness Report is Denemarken het gelukkigste land in de wereld, gevolgd door Zwitserland en IJsland. Nederland is zevende. Met uitzondering van Canada, Australie en Nieuw Zeeland zijn alle andere landen in deze top-10 Europees.

America Is Not the Greatest Country on Earth. It’s No. 28 - Bloomberg -
Op basis van onderzoek van The Lancet naar duurzaamheidsfactoren, zoals gezondheid, autoongelukken, waterkwaliteit in landen, is de top 3: IJsland, Singapore en Zweden. Nederland komt op de achtste plaats en de VS, tot verbijstering van Bloomberg op de 28e plek, o.m. door het hoge aantal slachtoffers van schietpartijen.

No comments:

Post a Comment