Friday, December 16, 2016

Breaking News - Ultra Easy Money, Nederlandse democratie in gevaar, Falen buitenlands beleid Obama, Andere kijk op Syrie - 16/12/16

In deze regelmatige "Breaking News" post - met een knipoog naar de waan van de dag van "breaking" nieuwsberichten  - verwijs ik naar artikelen, interviews en andere berichten uit Nederlandse en internationale bronnen, die "breaking news" van context en kleur kunnen voorzien.

In this frequent "Breaking News" section - with a wink and nod to the ever "important" breaking news  - I highlight articles, interviews and other publications from international and Dutch sources, that offer a context to the many breaking news items we all are bombarded with:

Economie:
Global Banking Economist Warned of Coming Crisis Der Spiegel
Een artikel van 2009 over de Canadese econoom William White, die bekendheid verwierf als cricticus van Alan Greenspan in het begin van deze eeuw en de 2007 financiele crisis had voorspeld.

Ultra-Easy Money: Digging the Hole Deeper? - Business Economics
Op 11 september, 2016 ontving William White de Adam Smith prijs van de Amerikaanse "National Association of Business Economists". Zijn toespraak als dank voor deze prijs is verwerkt in deze paper, waarin Smith zijn zorg uitspreekt over het huidige mondiale monetaire beleid.

Trichet: 'Maastricht' van nu zou wellicht hogere schulden toestaan - Financieel Dagblad

In dit interview met Het Financieel Dagblad deze maand stelt Jean Claude Trichet, de voormalige president van de Europese Centrale Bank dat: "Als het Verdrag van Maastricht vandaag zou worden gesloten, zouden de begrotingsnormen waarmee de stad wereldwijd bekend en berucht is geworden, mogelijk ruimer uitvallen dan 25 jaar geleden. Volgens de Maastrichtnormen moeten de eurolanden hun tekort beperken tot 3% van het bbp en hun staatsschuld tot 60%."

Globalisering:
A Turning Point for Globalization:Inequality, 1) Market Chaos and Angry Voters - Der Spiegel
Dit artikel in 5 delen beschrijft de problemen van globalisering en vrijhandel, maar ook dat populisme een gevaarlijk antwoord is, althans volgens Der Spiegel, omdat het terug wil keren naar de succestijd van de jaren 50 en niet met een constructieve oplossing zou komen. Zoals Der Spiegel het stelt,....
" Isolationsime (van de jaren 50) kan niet het antwoord zijn in een digitaal tijdperk van grensloze technologieen."
A Turning Point for Globalization: 2) Central Banks Open the SpigotsDer Spiegel
A Turning Point for Globalization:3) The Growing Gap between Rich and Poor - Der Spiegel
A Turning Point for Globalization:4) The Growing Threat of Monopolies - Der Spiegel
A Turning Point for Globalization:5) The Hard-Working vs. a Corrupt Elite - Der Spiegel

l

Populisme:
Verschillend internationale meningen over populisme -
Populism on the March: Why the West is in Trouble - Fareed Zakaria/Foreign Affairs
Populism Is Not Fascism, But It Could Be a Harbinger - Sheri Berman/Foreign Affairs
en
Ook in Nederland is de democratie niet veilig - Financieel Dagblad
Volgens Harvard-politicoloog Yascha Mounk en zijn collega Roberto Foa zitten tal van stabiel geachte democratieën in de gevarenzone – ook Nederland. Hij noemt als redenen voor dit risico dat nog maar een derde van de millennials het "essentieel" vindt om in een democratie te leven, een welvaart die onder druk staat en een minder homogene bevolking. Het lijkt mij dat als zelfs de democratie in Nederland onveilig zou zijn, een nieuw kabinet hier een top prioriteit van zou moeten maken - via voortgaande economische innovatie en dus welwaart; via heldere politieke standpunten en onderwijs; en een aanzienlijk veeleisendere integratie beleid.

Amerika:
The Power Struggle Unfolding Before Our Eyes - Charles Hugh Smith/Peak Prosperity
Smith beschrijft hier verschillende conventionele verklaringen voor de overwinning van Trump, maar geeft aan dat ze of onjuist zijn of in een gezamenlijke context moeten worden gezien. 

Why The Ruling Elite Are Becoming FrightenedCharles Hugh Smith/Peak Prosperity
In dit vervolg geeft Smith aan dat wat er echt aan de hand is, dat de massa's eindelijk zijn aanbeland bij het punt waar hun pijn door de status quo, groter is dan hun angst om deze te doorbreken. Hij zegt dat een volksopstand in beweging is gekomen, met de verkiezing van Trump nu als een van de eerste verrassingen.  

This is How Steve Bannon Sees the Entire World - Buzzfeed
Dit is een tekst van Steve Bannon, de aankomende strategische adviseur van President Donald Trump, naar aanleiding van een conferentie over armoede gehouden in 2014 in het Vaticaan. Het geeft een goed beeld van de visies van deze man, voordat hij dagelijks in het nieuws is.


Obama's Foreign Policy is a Failure - IntelligenceSquared Debates
Eind november, 2016 werd een debat gehouden over de stelling dat het buitenlands beleid van President Obama heeft gefaald -  de voorstanders van deze stelling: Eliot Cohen, Professor of Strategic Studies at the School of Advanced International Studies (SAIS) of Johns Hopkins University en Kristen Silverberg, Former U.S. Ambassador to the European Union en de tegenstanders: Derek Chollet, Former Undersecretary of Defense & Counselor, German Marshall Fund en Vikram Singh, Vice President, National Security and International Policy, American Progress.
Midden Oosten:

Syria and the Statistics of War - Nassim Nicholas Taleb/Medium.com De schrijver van The Black Swan, voormalige hedgefund manager en professor in de statistiek, Amerikaan van Libanese afkomst, beschrijft in dit blog artikel waarom hij de cijfers die worden genoemd over het aantal vluchtelingen in Libanon, maar ook over het aantal slachtoffers van de oorlog in Syrie in twijfel trekt. Hij verwijst hierbij naar een wetenschappelijke rapport wat hij geschreven heeft voor New York University. Gezien zijn achtergrond, zowel wetenschappelijk, maar ook als kleinzoon van een Libanese parlementarier wiens huis indertijd door Assad (de vader van de huidige president) werd opgeblazen, lijkt mij zijn stelling de moeite waard.
Taleb beoordeelt de situatie in Syrie niet aan de hand van een absolute stelling van goed en kwaad ("Assad is slecht; de rebellen zijn goed") maar  in relatieve zin. Hij vraagt zich vervolgens af of het Assad regime slechter is dan de gematigde rebellen?

Vluchtelingen en Immigratie:
De volgende beelden spreken voor zich.


No comments:

Post a Comment