Thursday, February 9, 2017

De staat van de trans-atlantische samenwerking - in Civis Mundi

President Truman ondertekent het NAVO verdrag
24 augustus, 1949 (Wikimedia)

Deze maand is mijn artikel,
"De staat van de trans-atlantische samenwerking" verschenen in Civis Mundi, een online politiek-cultureel tijdschrift.

Dit artikel geeft een kort historisch overzicht van de ontstaansgeschiedenis van de NAVO en gaat dan in op de verwarrende opmerkingen van President Trump, maar waar toch een kern van waarheid in schuilt. Het wordt tijd dat de Europese NAVO lidstaten pro-actief hierop reageren.

Mijn artikel begint als volgt:

“Het is moeilijk om voorspellingen te doen, zeker als het om de toekomst gaat”, een gevleugelde uitspraak van Yogi Berra, de Johan Cruyff van het Amerikaanse honkbal. Ik had het in dit artikel over de toekomst van de trans-atlantische samenwerking willen hebben. Gezien het feit dat er sinds het aantreden van president Trump bijna dagelijks Trump uitspraken en diplomatieke incidenten de Europese politici op het verkeerde been zetten, laat ik de toekomst even voor wat het is. Ik zal mj dan ook beperken tot de huidige staat van deze samenwerking.

De trans-atlantische samenwerking in de vorm van de NAVO begon in 1949: het waren de naoorlogse jaren met een verzwakt en beschadigd Europa, een verslagen Duitsland en Amerika als de machtige overwinnaar. Het waren de jaren van politieke leiders zoals de Amerikaanse president Truman, de Engelse premier Attlee en dichter bij huis de Belgische en Nederlandse premiers Spaak en Drees. De NAVO zou een collectieve defensiegemeenschap worden, waarbij volgens het belangrijke artikel 5 de aanval tegen één lidstaat beschouwd zou worden als een aanval tegen alle lidstaten. De doelstelling van de NAVO werd goed verwoord door de eerste secretaris-generaal, Lord Ismay, een voormalige Britse officier en rechterhand van Winston Churchill, toen hij zei dat het doel van de NAVO was om de Russen buiten Europa te houden, de Amerikanen daarbinnen en de Duitsers onder de duim....
(lees hier verder)

Thursday, February 2, 2017

Breaking News - Populisme, Islam, Toekomst van het lezen en zakentips van Bloomberg

In deze regelmatige "Breaking News" post - met een knipoog naar de waan van de dag van "breaking" nieuwsberichten  - verwijs ik naar artikelen, interviews en andere berichten uit Nederlandse en internationale bronnen, die "breaking news" van context en kleur kunnen voorzien.

In this frequent "Breaking News" section - with a wink and nod to the ever "important" breaking news  - I highlight articles, interviews and other publications from international and Dutch sources, that offer a context to the many breaking news items we all are bombarded with:


Pas op voor de antifa's - Hans Wansink/de Volkskrant: in dit opiniestuk van deze Volkskrant redacteur, stelt hij dat "het gelijkschakelen van het populisme van Trump en zijn Europese geestverwanten met het fascisme niet alleen misleidend is, maar ook spelen met vuur." Lees het en oordeel zelf of dit klopt.

Kijken, kijken, niet lezen - Laurens Verhagen/de Volkskrant: Dit artikel stelt dat "video vooral onder jongeren, bezig is aan een onstuitbare opmars, ten koste van lezen. En dus storten ook de traditionele nieuwsmedia zich erop. Heeft dat zin?....." Ik zelf vind deze vraag nog niet zo interessant, wat veel interessanter is het feit dat jongeren (leeftijd 13-19 jaar) 2 uur en een kwartier per dag kijken naar  een scherm, waaronder dat van smartphone en veel schokkender is dat ze maar 10 minuten per dag lezen. De ouderen lezen nog wel meer, en dat mag ook wel, een 70-jarige bijvoorbeeld 1 uur en 20 minuten per dag. De gemiddelde Nederlander las veertig jaar geleden 6 uur per week, nu is dat minder dan de helft.  Het zou interessant zijn om de verschillen te weten tussen hoger en lager opgeleiden, om te beoordelen of dit nieuws nog erger is dan gedacht. Uit allerlei onderzoek is gebleken dat lezen een unieke manier is om kennis op te doen. Hoeveel je opsteekt van een stroom korte en onzinnige videos, kun je je afvragen. Dat deze kennis en ervaring aan het verdwijnen is belooft niet veel goeds voor de uitgevers van boeken en kranten, maar ook niet voor de samenleving.

Dutch Leader Takes Trump-Like Turn in Face of Hard-Right Challenge - The New York Times:
Ook de New York Times is verbaasd over de open brief van Premier Rutte en het schijnbaar overnemen van Trump-achtige campagnetechnieken. Hoe het ook zij, de tijdsgeest is uit de fles.

The Radical Right's United Front - Cas Mudde/The New York Times:
Een opinieartikel over het ogenschijnlijk samenwerken van de rechts-populistische partijen in Europa, van Marie Le Pen tot Geert Wilders en Frauke Petry, naar aanleiding van hun bijeenkomst in Koblenz. Twee punten: dit is een verzameling van populisten, maar niet noodzakelijkerwijs rechts (zie bv. Wilders); daarnaast, aangezien het inderdaad populisten zijn vertegenwoordigen ze een veel grotere trend dan Mudde of The New York Times denken.

Kan Italië in de euro blijven? - Adriaan Schout/de Volkskrant
Adriaan Schout coördinator Europa bij Instituut Clingendael voorziet 4 scenario's voor Italie:
1) Italië her-vormt naar Noord-Europees model; 2) Italië valt uit de euro; 3) opnieuw een doormodderproces van 'too little too late' tegen enorme politieke en economische kosten; of 4) verdergaan met Europese integratie. Het wordt tijd om een keuze te maken, zegt Schout.

Weinig weerwoord op pleidooi voor verminderen aantal moslims in Nederland - de Volkskrant
Islamcriticus Bernadette de Wit vraagt maandagavond in debatcentrum De Balie in Amsterdam het woord. Ze zit in het publiek en wil haar oplossing geven voor het moslimvraagstuk. 'Per westers land moeten er niet meer dan 1 tot 2 procent moslims zijn. Dat vertaalt zich in: minder moslims in Nederland

Michael Bloomberg on How to Succeed in Business - The New York Times
Zoon van Russisch en Litouwse immigranten, ontslagen voor zijn 40e en nu een van de rijkste mensen op de aardbol. Wellicht dat zijn lessen om in zaken te slagen ook voor anderen opgaan.