Friday, December 30, 2016

Breaking News - Terrorisme in Europa, waarschuwingen van Europol en de Amerikanen en het einde van de cheeta

In deze regelmatige "Breaking News" post - met een knipoog naar de waan van de dag van "breaking" nieuwsberichten  - verwijs ik naar artikelen, interviews en andere berichten uit Nederlandse en internationale bronnen, die "breaking news" van context en kleur kunnen voorzien.

In this frequent "Breaking News" section - with a wink and nod to the ever "important" breaking news  - I highlight articles, interviews and other publications from international and Dutch sources, that offer a context to the many breaking news items we all are bombarded with:

Helaas staat "Breaking News" deze week in het teken van terreur en terrorisme in Europa.

Nederland:
Het jaaroverzicht 2016 van Max Pam - De Volkskrant
Een mooi overzicht van 2016 van deze scherpzinnige columnist:"In het jaaroverzicht 2016 zijn mij de volgende zaken opgevallen: Dat popsterren inmiddels 60 jaar en ouder zijn en daarom, net als alle andere mensen, gewoon doodgaan......."

Europa en terrorisme:
Europe may face a grim future with terrorism as a fact of life - Michael Birnbaum/Washington Post
"...Nieuwe ISIS pogingen om terreur te zaaien in Europa veroorzaken grote inspanningen bij de Europese anti-terreur organisaties, en dwingen de burgers en hun politieke leiders om zich neer te leggen bij een nieuw tijdperk, waarbij terreuraanslagen normaal zijn...." Dit zou een zeer slechte ontwikkeling zijn, zo die juist zou zijn (zie ook mijn eerdere blog artikel "Berlijn Kerst Terreur - Oproep to Actie"

45 years of terrorist attacks in Europe, visualized Chris Alcantara/Washington Post
Een interessant en visueel overzicht van terreuraanslagen in Europa.

Juncker: "Hass und Terror haben keine Religion" - Jochen Gaugele/Berliner Morgenpost
Voorzitter van de Europese Commissie, Juncker, geinterviewd in deze Berlijnse krant zegt o.m.: " Tegen de haat van de terroristen moeten wij de gezamenlijke wil en waarde van de Europese bevolking zetten, die vrij, open en vreedzaam met elkaar samenleeft" Klinkt goed, maar wie kan daartegen zijn - behalve terroristen en extremisten -?

Juncker vervolgt: "Europa moet de vluchtelingen die uit oorlogsgebieden komen en terreur ontvluchten, onderdak blijven bieden .......Een ieder die zich achter de retoriek van uitsluiting van vluchtelingen plaatst, steunt de gedachten van de extremisten, die op hun beurt tot een spiraal van haat zal leiden...."

Kunnen we niet even een stap op de plaats maken en de huidige situatie analyseren in plaats van als een kip zonder kop te blijven doorrennen?  Vragen die beantwoord moeten worden, zijn welke vluchtelingen zijn echte oorlogsvluchtelingen? Zijn er onder die echte oorlogsvluchtelingen mogelijke terroristen? Is dat laatste te controleren bij toetreding tot EU grondgebied? Is het de bedoeling dat deze oorlogsvluchtelingen tijdelijk in het Westen verblijven - zoals Angela Merkel ooit heeft gezegd - of worden ze permanente immigranten? In het laatste geval, hoe ziet hun toekomst in Europa eruit op basis van onze ervaringen met eerdere vluchtelingen en immigratie uit het Midden-Oosten?  Hebben die vluchtelingen er zelf baat bij om in Duitsland, Nederland of Zweden te wonen waarbij ze een nieuwe taal moeten leren, zich aan moeten passen aan een volstrekt andere maatschappij en nota bene een baan moeten vinden terwijl de werkvereisten ook voor de lokale bevolking steeds hoger worden? Is het niet beter voor de vluchtelingen en betaalbaarder voor het Westen als....
de vluchtelingen in hun  regio kunnen worden ondergebracht? Heeft Europa er baat bij dat er miljoenen vluchtelingen in hun midden komen wonen? Wie heeft er uberhaupt baat bij als over een paar jaar de chaos niet te overzien is, de cohesie in Europese landen onder druk staat, de sociale verzorgingsstaat niet meer te financieren is, laat staan terrorisme iets is geworden "waar we aan moeten wennen"? Het zou aardig zijn als meneer Juncker antwoorden zou geven op deze vragen in plaats van zich vast te bijten in zijn "kip zonder kop en struisvogel"-beleid.

Islamic State changing terror tactics to maintain threat in Europe - Europol
In dit persbericht van 2 december jl. van Europol, "een multinationale onderzoeksorganisatie en het samenwerkings-verband van de politiediensten van de Europese Unie ",  kondigt Europol een nieuw rapport aan genaamd:  "Changes in Modus Operandi of Islamic State Revised".  Dit rapport stelt o.m. dat
naarmate ISIS grotere verliezen op het slagveld lijdt, er meer terreuraanslagen in Europa zullen plaatsvinden.  M.n. terugkerende Jihadi's en hun families zullen voor een toename van dit risico zorgen. Het rapport stelt" "Those who manage to enter the EU will pose a potential security risk for the Union. Given the high numbers involved, this represents a significant and long-term security challenge." (onderstreept door ondergetekende) Daarnaast stelt het rapport dat recruitering door ISIS onder de Syrische vluchtelingen in kampen in het Midden Oosten, maar ook in Europa, kan plaatsvinden.  Nauwelijks een drietal weken na publicatie van dit rapport, werd de kerstaanslag in Berlijn gepleegd (lezen Juncker en zijn adviseurs dit soort rapporten niet?)

Foreign Terrorist Fighters: Trends, Dynamics and Policy Responses - Tanya Mehra/ICCT
Dit rapport van het Internationale Centre for Counter Terrorism in Den Haag stelt o.m. dat het onderscheid tussen geradicaliseerde individuen in Europa en terugkerende Jihadi's geringer wordt evenals het onderscheid tussen door ISIS geinspireerde dan wel geinstrueerde terroristen. Daarnaast stelt dit rapport vast dat vrouwen en kinderen in toenemende mate door ISIS worden gerecruteerd voor terreuraanslagen.

14-jarige met tas explosieven in Molenbeek - De Telegraaf
Wat in het bovengenoemde ICCT rapport wordt voorzien, namelijk dat kinderen worden gebruikt voor terreuraanslagen, gebeurde bijna deze week in Belgie.

In een zwalkend Europa komt terreur extra hard aan - Paul Brill/De Volkskrant
Brill beschijft waarom het terrorisme in Europa nu anders is dan in de vorige decennia met de Ierse IRA en de Baskische ETA. "Door de massa-immigratie en de vluchtelingencrisis is het Midden-Oosten, met al zijn conflicten en rancunes jegens het Westen, de olifant in de Europese kamer geworden." Brill eindigt onder verwijzing naar Timoty Garton Ash - zie hieronder- : "Niet minder urgent is de noodzaak dat Berlijn de kracht vindt om, jawel, de boel in Europa een beetje bij elkaar te houden. En wat er ook op haar is aan te merken, voorlopig is Angela Merkel de enige die dat kan."

For Europe’s sake, Angela Merkel must hold the centre ground - Timothy Garton Ash/The Guardian
De Britse historicus Timoty Garton Ash schrijft in zijn reactie op de Berlijn kerstaanslag, dat hij hoopt dat Duitsland het stabiele centrum van Europa kan blijven, met Merkel als middelpunt van dit centrum. Hoewel ik kan begrijpen dat Garton Ash de alternatieven voor Merkel, m.n. uit rechtse partijen, wantrouwt, vind ik het onbegrijpelijk dat hij, Brill en zovelen in Europa verwachten dat degene die grotendeels verantwoordelijk is geweest voor het pappen en nathouden van problemen zoals de Griekse crisis en voor het tegen Europese afspraken in ondoordacht opengooien van de Duitse grenzen, nu de daadkracht zal vinden om de zelf veroorzaakte problemen op te lossen.

What Pisses Me Off About The Berlin Christmas Market Terrorist Attack - Stefan Molyneux
Stefan Molyneux, een populaire libertaire blogger en presentator van politiek-filosofische onderwerpen volgt hier met zijn visie op de Berlijnse kerstaanslag:

Amerika en terrorisme:
Europe Travel Alert - US State Department
21 november jl, dus bijna een maand voor de aanslag in Berlijn (!), gaf het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken het volgende reisadvies aan Amerikaanse burgers die tijdens de feestdagen naar Europa wilden afreizen: "U.S. citizens should exercise caution at holiday festivals, events, and outdoor markets.  Credible information indicates the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL or Da'esh), al-Qa'ida, and their affiliates continue to plan terrorist attacks in Europe, with a focus on the upcoming holiday season and associated events.  U.S. citizens should also be alert to the possibility that extremist sympathizers or self-radicalized extremists may conduct attacks during this period with little or no warning. Terrorists may employ a wide variety of tactics, using both conventional and non-conventional weapons and targeting both official and private interests....." De Amerikanen hadden dus "betrouwbare" informatie over a.s. aanvallen door ISIS en/of Al Quaeda op kerstmarkten in Europa. Wisten de Duitsers hiervan? Zo niet, waarom niet? Zo ja, waarom hebben ze geen voorzorgsmaatregelen genomen of aangekondigd? (NB: vroeger gaven de Amerikanen dit soort reisadviezen voor reizen naar hoge risicolanden als Afghanistan, Pakistan of Libie; het feit dat nu Europa zo'n reisadvies ontvangt is treurig).

Vluchtelingen en immigratie:
Flüchtlinge finden kaum Arbeit - Die Zeit
Tussen december 2015 en november 2016, hebben slechts 34.000 vluchtelingen van de 400.000 die geregistreerd waren bij Duitse arbeisbureaus een baan gevonden. Meeste van deze banen zijn part-time en in de horeca. Dat komt neer op zo'n 8%. In de afgelopen twee jaar hebben inmiddels 1.2 miljoen vluchtelingen asiel aangevraagd in Duitsland. Joachim Moeller, hoofd van het instituut van arbeidsonderzoek, stelt dat het nagenoeg onmogelijk zal zijn om goedbetaalde banen voor de overgrtote meerderheid van de vluchtelingen te vinden. Hoe zou het zijn als 1.2 miljoen Nederlanders plostklaps naar Duitsland verhuizen? Ze spreken Duits of kunnen dat vrij snel leren; ze hebben vaak een hogere opleiding en zijn gewend aan een Westerse hoogwaardige economie. Toch ook voor hen zal het niet makkelijk zijn, om in een nieuw land aan de slag te gaan. Waarom men in Duitsland over deze recente cijfers verbaasd is is mij een raadsel. Wat had je anders kunnen verwachten?

Planet, People and ...Profit:
Cheeta razendsnel op weg naar uitsterven - De Volkskrant
Na alle hierboven door mensen zelf veroorzaakte problemen, nu aandacht voor de toekomst van een leefbare planeet. Volgens een onderzoek gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences, wordt een van de meest elegante roofdieren, de cheeta, met uitsterven bedreigd. Dit volgt op sombere berichten eerder dit jaar over de bedreigde giraffe, leeuw, gorilla en neushoorn. Het gaat niet goed met de fauna in Afrika, en dit rapport roept op om voordat het te laat is tot een holistische aanpak te komen voor een duurzaam samenleven tussen mens en dier.

Op weg naar vergetelheid?
No comments:

Post a Comment