Friday, July 22, 2016

Kan Trump winnen? Yes, he can! (D.J. Eppink - Volkskrant column)

Volkskrant columnist en senior fellow bj het London Policy Center in New York, Derk Jan Eppink schreef in zijn recente column, Kan Trump Winnen? Yes, he can! dat evenals de Brexit ook een Trump overwinning verrassend zou zijn, maar zeker mogelijk is, "voortgestuwd door dezelfde factoren: anti-immigratie, antiglobalisering en anti-establishment"

Eppink stelt: "Trump voorspelde niet alleen de Brexit, hij is zelf de voortzetting van de onderliggende factoren in Amerika. Vorig jaar lanceerde hij de 'Trump Muur' tussen Mexico en de VS. Hij werd weggehoond door pers en politiek. De 'muur' is intussen razend populair bij lagerbetaalde Amerikanen en prijkt in het Republikeinse programma."

"De basis van de Amerikaanse droom is werkzekerheid. Amerika kent minder sociale zekerheid dan Europa...... De arbeidsparticipatie is met 62,6 procent de laagste sinds 1977. Onder Obama steeg het aantal Amerikanen buiten het arbeidsproces van 80 miljoen naar 94,7 miljoen. De werkloosheid is officieel 4,9 procent. Gezichtsbedrog. Tientallen miljoenen burgers zoeken geen baan meer omdat ze die niet vinden. Zij vallen buiten de statistieken. Maar hun verarming groeit en zij zien Trump als redder die Amerika weer 'Great' maakt."

"Ras doordesemt de Amerikaanse politiek. Onder Obama gingen zwarte Amerikanen erop achteruit. Hun arbeidsparticipatie en besteedbaar inkomen daalden. Het aantal zwarte Amerikanen afhankelijk van voedselbonnen steeg met 58,2 procent: van 7,3 naar 11,6 miljoen. Obama werd in 2008 gekozen als drager van 'hoop'; symbool van verzoening tussen zwart en blank. Hij bereikte het tegendeel. Obama ziet Amerika door het prisma van racisme. Elke schietpartij waarbij een blanke agent een zwarte doodt, geldt voor hem als bewijs. Het is wereldnieuws. Maar 90 procent van de zwarte slachtoffers valt bij zwart op zwart geweld. Zoals in Chicago, Obama's politieke thuisbasis, waar tijdens zijn presidentschap ruim 3.450 mensen zijn vermoord. Bijna allemaal zwart. Obama zwijgt........Zwarte identiteitspolitiek van Obama en Clinton produceert vanzelf blanke identiteitspolitiek waar Trump op inspeelt."Kortom, Eppink stelt dat in deze onzekere tijden met vele ongeruste en ook boze kiezers "Clinton het boegbeeld is van een getergd establishment en Trump de uitdager. Met een verbolgen kiezerskorps op weg naar een kookpunt heeft de rebel de beste kans."

Heeft Eppink hier gelijk?  De volgende artikelen kunnen als handvat dienen bij het doorgronden van zowel het controversiele karakter van Trump als het inschatten van zijn kansen bij de a.s. presidentsverkiezingen.

"Donald Trump's Ghostwriter Tells All " een artikel in de The New Yorker waarin Tony Schwartz, mede-auteur van Trump in zijn boek "The Art of the Deal" een tip van de Trump-sluier oplicht en vindt dat Trump een sociopaat is.

"Trump and the Sultan" , column van Thomas Friedman in The New York Times, waarin hij Trump de tweelingbroer van Erdogan noemt.

"Donald Trump, the Siberian Candidate", eveneens van een New York Times columnist, Paul Krugman, die verwacht dat Trump een pro-Putin beleid zal voeren als hij president wordt.

"Trumped! A Nation on the Brink of Ruin....and How to Bring it Back", een blog artikel van David Stockman, voormalige begrotings directeur onder President Reagan en een conservatieve schrijver. Hij stelt dat de opkomst van Trump de grootste politieke schok in de VS teweeg heeft gebracht sinds Ronald Reagan. Hoewel Stockman het inhoudelijk niet eens is met Trump's oplossingen, vindt ook Stockman dat het establishment in Washington en Wall Street schuldig zijn aan de huidige economische, politieke en sociale malaise in de VS.

Tenslotte een redactioneel commentaar van The New York Times in  "Donald Trump's Campaign of Fear", dat gek genoeg stelt dat hoewel zij het volstrekt oneens is met de persoon van Trump, dit artikel hem wel omschrijft als een "giftige boodschapper met een legitieme eis, namelijk dat een versteende partij - de Republikeinen - zich eindelijk moet richten op het verbeteren van het leven van de gewone kiezer en niet alleen het establishment moet dienen.  Na lezing van deze artikelen en het dagelijks meemaken van bijna revolutionaire tijden  in de VS en daarbuiten, lijkt Eppink's voorspelling niet alleen mogelijk, maar meer dan dat - Trump zou inderdaad president kunnen worden of op z'n minst een omwenteling in de Amerikaanse politiek teweegbrengen.

No comments:

Post a Comment