Tuesday, May 24, 2016

Oudemans en de zeeslang - het voortdurende mysterie

Afgelopen week publiceerde het AD een artikel, "Oudemans en de zeeslang" door Theo Paijmans dat het verhaal vertelt van Antonie Cornelis Oudemans, voormalig directeur van de Haagse Dierentuin in de vorige eeuw en zijn fascinatie met zeemonsters. In 1892 verschijnt zijn boek The Great Sea-Serpent. An Historical and Critical Treatise.

Zoals het AD artikel vermeldt:

".......Het boek van Oudemans telt meer dan 500 pagina's en wordt in Nederland en Engeland uitgegeven. In Leiden waagt de respectabele uitgeverij Brill zich er aan. Zelfs de Engelse krant The Times spreekt kort over het boek. Dat er veel studie in gestoken is, ontgaat ook de doorgaans zeer sceptische Engelse redacteuren niet, maar geloven in het bestaan van zeeslangen, dat gaat te ver. 'Een logische en biologische curiositeit', schrijft The Times en daar blijft het bij. 

De wetenschappelijke wereld neemt ook schoorvoetend kennis van het boek. Oudemans geniet aanzien, maar de ontvangst van zijn boek dat hij de titel The Great Sea Serpent heeft meegegeven, is allerminst hartelijk."

Het artikel vervolgt:

"....In een tijd ver voor Google en internet lukt het Oudemans om bijna tweehonderd ooggetuigenverslagen te verzamelen. Ook leest hij alles wat hij over het onderwerp kan vinden. Na drie jaar is het zover. Zijn boek is af en zijn conclusie is dat in de zeemonsterverhalen van zeelui meer schuilt dan kroeggesprekken van dorstige matrozen en het bijgeloof van 'landlubbers'. Er moet toch iets bestaan wat aanleiding geeft tot die verhalen, zo redeneert Oudemans...........Wetenschappers vinden het maar niks dat hij geloof hecht aan in hun ogen wilde verhalen. Oudemans houdt voet bij stuk. ,,Het was zijn eerlijke overtuiging dat het dier kon bestaan en dat de simpele bewering der zoölogen, dat het dier nog nooit was gevangen, geen afdoend bewijs voor het tegendeel vormde," vertelt een collega later.

Nadat Oudemans zijn carriere in Sneek als biologieleraar voortzet, sterft hij in 1943 en nu bijna 125 jaar na het verschijnen van zijn boek, is zijn boek The Great Sea Serpent nog steeds een standaardwerk en populair over de hele wereld (NB: dit boek is inmiddels in herdruk uitgegeven door Cosimo Classics, waarvan ondergetekende uitgever is,  met een voorwoord van de bekende Amerikaanse cryptozoöloog, Loren Coleman).
No comments:

Post a Comment